De eerste kennismaking met Jiujitsu is voor veel mensen waarschijnlijk de sportieve variant. In tegenstelling tot Jiujitsu als zelfverdedigingskunst, gelden er bij de sportieve variant strikte regels en maatregelen. Waar Jiujitsu als zelfverdedigingskunst een meedogenloze techniek omvat, waarbij het doel is de tegenstander te verwonden, is bij Jiujitsu als sport het doel van de vele regels om dit te voorkomen. Jiujitsu wordt door steeds meer wed-platforms gevolgd, helaas is het nog niet zo populair als voor Unibet EK 2020.

Varianten van Jiujitsu als sport

Fighting System

Dit is een vorm van Jiujitsu als wedstrijd. Hierbij gaan twee Jitsuka’s de strijd met elkaar aan in een gevecht. het gevecht omvat drie stadia, namelijk het judo-gedeelte waarin vastpakken en werpen centraal staat. Het karate-gedeelte waarin trappen en stoten de boventoon voeren. Dit wordt ‘atemi’ genoemd. Het derde onderdeel is genaamd Ne-Waza. Hierin zijn grondtechnieken van toepassing.

Duo System

Bij de variant Duo System tonen een tweetal Jitsuka’s van eenzelfde team zelfverdedigingstechnieken tegen een serie van 12 aanvallen. Deze aanvallen zijn willekeurig geworven door de mat-scheidsrechter. De volgende omstandigheden worden hierbij nagebootst:

 • Een wurging of greep-aanval
 • Een nekklem
 • Een aanval in de vorm van een stoot of schop
 • Een aanval met een wapen zoals een mes of stok

Binnen het Duo System zijn drie wedstrijdcategorieën, te noemen: vrouwelijk, mannelijk of gemengd. Atleten zullen op nauwkeurigheid, snelheid, realisme en controle worden beoordeeld. Duo System is wellicht de meest sensationele Jiujitsu vorm in competitieverband. Een goede technische voorbereiding, hoge atletische kwaliteiten en synchronisme van de atleten zijn hierbij een vereiste. Er wordt bij Duo System beoordeeld op de volgende punten:

 • De kracht van de aanval
 • De mate van realisme
 • De mate van controle
 • De effectiviteit van de bewegingen
 • Houding en postuur
 • De snelheid
 • De variatie van de bewegingen

Random Attacks

Het onderdeel Random Attacks is letterlijk te vertalen als ‘willekeurige aanvallen’ of ‘onaangekondigde aanvallen’. Hierin gaat Jiujitsu terug naar de kern van de zelfverdediging. Dat wil dus zeggen: er wordt een actie uitgevoerd als reactie op een onaangekondigde aanval van een tegenstander.

Bij deze vorm van Jiujitsu wordt een beroep gedaan op de natuurlijke reflexen, welke door de jarenlange trainingen zijn opgebouwd. Er komt dus een grote mate van stress bij kijken, waar de beoefenaar mee moet leren omgaan. Deze vorm komt in het meest in de buurt van een realistische situatie, waarbij geanticipeerd moet worden op hetgeen er plotseling om je heen gebeurd.

World Games

Jiujitsu is tot op heden geen Olympische sport. Dit in tegenstelling tot judo, wat een afgeleide sport is van Jiujitsu. Jiujitsu is echter wel een sport binnen

de Wereldspelen. Dit internationale sportevenement is speciaal opgericht voor sporten en disciplines van bepaalde sporten, welke niet aan de Olympische Spelen meedoen. Bij de Wereldspelen zijn het Fighting System en het Duo System de mogelijk uit te voeren varianten.

Kenmerken van Jiujitsu als kunstvorm

Een opsomming van de eigenschappen:

 • Het is een sport
 • Het is grotendeels modern
 • Het gevecht wordt opgezocht
 • De deelnemers zijn altijd vaardig
 • De uitslag wordt vastgesteld door een jury of scheidsrechter
 • De wedstrijd kan worden beëindigd door afkloppen
 • Er wordt enkel gevochten tegen getrainde tegenstanders
 • Er wordt gebruik gemaakt van gevechtsrondes
 • Er gelden specifieke regels
 • Er kan gebruik gemaakt worden van een puntentelling
 • Er is meestal publiek aanwezig
 • Deelnemers kunnen ook personen zijn welke geen Jitsuka zijn
 • Praten wordt niet als onderdeel gezien
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van geïmproviseerde wapens
 • De vaardigheden van de deelnemers zijn bekend
 • Er wordt gebruik gemaakt van gewichtsklassen
 • De tegenstanders zijn altijd van hetzelfde geslacht